türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu aa 8

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Konsolide metin Dava konusu kurallarda öngörülentedbirin ceza yargılaması sürecinden kopuk ve Başkan tarafından yapılacak birsuç tespitine bağlı olarak uygulanan nihai bir tedbir niteliğinde... Read More
Copyright © 2016 - 2024 Gee Project | Proudly powered by WordPress