No 11. līdz 15. aprīlim Spānijā, Bullas notika  2. starptautiskā projekta komandas sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Rudīte Grabovska no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri apsprieda projekta virzību katrā no dalībvalstīm, diskutēja par veidojamo mācību metodisko materiālu un plānotajiem mācību rezultātiem, novērtējuma metodēm, labās biznesa prakses paraugiem.

Copyright © 2016 - 2023 Gee Project | Proudly powered by WordPress