2018. gada 15. februārī kursu 1. nodarbībai pulcējās otrā skolotāju grupa.  Vairāk kā 20 skolotāji iepazinās ar izveidotajiem mācību materiāliem par Saules enerģiju mežā, mācījās atpazīt aprites ekonomikas piemērus, diskutēja par vērtībām. Ar biznesa labās prakses piemēru izpazīstināja AS Latvijas finieris sabiedrisko attiecību speciālists Pauls Beķeris.  Noslēgumā skolotāji iejutās skolēnu lomās un ģenerēja videi draudzīgas uzņēmējdarbības idejas, ko apsprieda ar dažādu jomu ekspertiem.

Copyright © 2016 - 2022 Gee Project | Proudly powered by WordPress