2018.  gada 2. februārī seminārā Latvijas Valsts mežu telpās vairāk kā 20 skolotāji iepazinās ar izveidotajiem mācību materiāliem par Saules enerģiju mežā, mācījās atpazīt aprites ekonomikas piemērus, diskutēja par vērtībām, iepazinās ar biznesa labās prakses piemēru – Lokalboards, kas saviem produktiem izmanto tikai Latvijā augušu bērzu koksni. Noslēgumā skolotāji mēģināja ģenerēt videi draudzīgas uzņēmējdarbības idejas un apspriest tās ar dažādu jomu ekspertiem.

Copyright © 2016 - 2023 Gee Project | Proudly powered by WordPress