No 11. līdz 14. janvārim Bulgārijā, Sofijā notika projekta „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” starptautiskā sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Linda Felzenberga no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri izvērtēja iespējamos „plusus” un „mīnusus” projektā paredzētajām aktivitātēm, apsprieda katras valsts izglītības sistēmu atšķirības un īpatnības, kā arī dalījās ar atrastajiem videi draudzīgas uzņēmējdarbības piemēriem. Trīs dienu laikā tika izvērtēs jau padarītais, kā arī saplānoti turpmāk veicamie darbi un nākamās tikšanās reizes.

Copyright © 2016 - 2022 Gee Project | Proudly powered by WordPress