Getliņi eko

Getliņi eko

Getliņi eko ir atkritumu poligons, kas ir atbildīgs par videi draudzīgu atkritumu
apsaimniekošanu Rīgas rajonā. Getliņos pieņem cietos sadzīves atkritumus no
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Atkritumi, kurus nav iespējams pārstrādāt, tiek
noglabāti apkārtējai videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst
ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas biodegradācijas šūnās, tiek
nogādāta Getliņu energoblokā, sadedzinot pārvērsta elektrībā un siltumenerģijā,
viss infiltrāts tiek savākts un attīrīts. Šādā veidā atkritumu radītā negatīvā ietekme
uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.

Getliņi_EKO

Skills

Posted on

17/04/2018

Copyright © 2016 - 2023 Gee Project | Proudly powered by WordPress