Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”

AS “Latvijas valsts meži” pamatdarbība ir mežsaimniecība, taču uzņēmums sniedz arī medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, kā arī piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus – smilti, granti un kūdru. Uzņēmums Latvijā apsaimnieko 1,63 miljonus ha zemes, no kuriem 1,41 miljons ha ir mežs. LVM rūpējas par meža vērtību saglabāšanu un palielināšanu, kā arī veicina apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā.

LVM

Skills

Posted on

18/04/2018

Copyright © 2016 - 2022 Gee Project | Proudly powered by WordPress