Par projektu

Eiropai vajag vairāk jaunu cilvēku ar zaļās uzņēmējdarbības prasmēm. Projekta «Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā» mērķis ir palīdzēt skolām attīstīt savu skolēnu prasmes un kompetences, lai viņi spētu aktīvi iesaistīties zaļās ekonomikas veidošanā.
Mēs palīdzam skolotājiem to sasniegt, organizējot mācīšanos ārpus klases, reālajā pasaulē, un piedāvājam:

 • Mācību materiālus
 • Ekskursijas
 • Mācības un atbalstu skolotājiem
 • Ideju ģenerēšanas pasākumus
 • Uzņēmumu labās prakses piemērus
 • Zaļās uzņēmējdarbības plānu paraugus
 • Skolu saikni ar uzņēmējiem
 • Projekta mājas lapu

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aktualizēt zaļās ekonomikas idejas un veicināt uzņēmējdarbību, kas radītu jaunas darba vietas un atveseļotu vidi.
To sasniegsim, īstenojot sekojošus uzdevumus:

 • Uzlabot skolu spēju saistīt mācības ar uzņēmējdarbības vidi zaļās ekonomikas kontekstā.
 • Piedāvāt skolēniem plašu klāstu ar labās prakses piemēriem, kas saista mācības ar biznesu un uzņēmējdarbību.
 • Attīstīt skolēnu prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai radītu jaunus zaļu ekonomiku atbalstošus biznesa modeļus.
 • Uzlabot skolotāju spēju mācīt uzņēmējdarbību.
 • Veicināt dalīšanos ar mācību resursiem starp skolām visā Eiropā.
 • Dalīties ar labajiem piemēriem ilgtspējīgas attīstības principu integrācijai biznesa domāšanā.

 

Kas mēs esam?

Šī inovatīvā projekta īstenošanai apvienojušās piecas Eiropas valstis: Bulgārija, Rumānija, Latvija, Spānija un Lielbritānija, ko vieno kopīgs mērķis – vairāk ilgtspējīgu uzņēmumu zaļākā Eiropā.
Projekta komandu veido unikāla kombinācija, sadarbojoties vides izglītotājiem un uzņēmējiem. Mēs apvienojam tradicionāli pretstatītos vidi un uzņēmējdarbību, lai izpētītu šādas apvienības radošo potenciālu izglītībai un zaļai ekonomikai.

 

 

Projektu atbalsta ES Erasmus+ programma.

 

Partners Bullas

Projekta «Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā» partneru tikšanās Bullā, Spānijā.

 

Projekta pedagoģija

Pārveidojoša mācīšanās prasa perspektīvas maiņu (1) . Mācīšanās bieži ir balstīta uz pierasto situācijas izpratni, piemēram, mēs atsaucamies uz mācīšanos, kas ir balstīta uz mūsu paradumiem un tiecas iekļaut pasauli mūsu jau pastāvošajos priekšstatos, piemēram, par otrreizējo pārstrādi kā labu un morāli atalgojamu uzvedību. Tomēr, iepazīstot dabu mēs uzzinām, ka tā nepārstrādā tādā pat veidā kā mēs; daba nevis samazina materiālu vērtību līdz tie galu galā kļūst nederīgi (cilvēkiem), bet gan izmanto tos atkārtoti tādā veidā, ka tie saglabā savas īpašības un dod labumu kopējai sistēmai. Lai veicinātu pāreju no otrreizējās pārstrādes uz atkārtotu izmantošanu, izglītībai ir jāizaicina esošie priekšstati, uz kā balstīta otrreizējās pārstrādes pieeja.

Projekta pedagoģija

Copyright © 2016 - 2024 Gee Project | Proudly powered by WordPress