Учебни материали

Уважаеми гости на интернет страницата на проект “Зелени предприемачи Европа”,

От долните връзки можете да изтеглите модулите на учебно помагало за извънкласни дейности “Зелени предприемачи Европа”.

Към всеки модул са предвидени материали за провеждане на обучителните дейности. Също така разполагаме и с ‘насоки’ за адаптиране на съдържанието към вашите условия. Ако желате да ви ги изпратим, моля свържете се с нас на електронна поща: info@ecosystemeurope.org.

Помагалото има две части. Препоръчително е да се започне с първата му част, тъй като втората предполага много повече самостоятелна работа за вас и вашите ученици. Всяка част има пет модула, като модул 4 и модул 5 се използват и в двете части. Петте модула на първата част са поредени последователно от ляво на дясно във връзките по-долу.

Благодарим за интереса! Пишете ни за всичко необходимо-уточнително.

Copyright © 2016 - 2024 Gee Project | Proudly powered by WordPress