Във видеото ще намерите история за възможностите, с които разполагаме за използване на храната, която изхвърляме, за произвеждане на компост, с който да наторяваме градините си.

Един чудесен пример за това как отпадъкът от един бизнес е ресурс за друг.

Във видеото ще намерите кратката история на предприемачи от САЩ, които с помощта на мицел преработват растителни отпадъци до висококачествени опаковки.

Един чудесен пример за това как отпадъкът от един бизнес е ресурс за друг.

Във видеото ще намерите кратката история на тайфа приятели от Юта, които използват храната, която изхвърляме, за да произведат компост, с който да наторяваме градините си.

Един чудесен пример за това как отпадъкът от един бизнес е ресурс за друг.

Във видеото ще намерите кратката история на двама англичани, които използват отпадъка, получен от утайката кафе от кафенетата в Ексетър, за култивиране на гъби. Богати на белтъчини кладници. Един чудесен пример за това как отпадъкът от един бизнес е ресурс за друг.

Във видеото ще намерите кратката история на млади англичани, които използват хранителен и растителен отпадък, получен от ресторантите и земеделието, за производство на ларви – храна за тези на животновъдните ферми. Кръговрат на хранителни вещества като в природата.

Във видеото ще срещнете Любо от harmonica. Той ще сподели с Вас как се предава предприемачески ентусиазъм, какво е отговорността за един ‘зелен’ предприемач и какво мотивира тези успешни хора, какви са очакванията и изискванията пред бъдещите оригинални идеи.

Разучете историята на тези летящи холандци и помислете какво ни пречи да създаваме такава мода и у нас? Как можем да преодолеем тези пречки и въобще – имаме ли нужда да създаваме решения за проблема с отпадъците или можем спокойно да си живеем сред боклуци?

Тези часове са предвидени за работа с английски език, така че включете ги в работата по предмета и съчетайте ученето с продуктовия дизайн на утрешния ден (тема , която скоро ще бъде актуална за всички мислещи хора по света, а на някой негови места е вече начин на живот). Кои са те ли?

Разучете историята на тези летящи холандци и помислете какво ни пречи да създаваме такава мода и у нас? Как можем да преодолеем тези пречки и въобще – имаме ли нужда да създаваме решения за проблема с отпадъците или можем спокойно да си живеем сред боклуци?

Тези часове са предвидени за работа с английски език, така че включете ги в работата по предмета и съчетайте ученето с продуктовия дизайн на утрешния ден (тема , която скоро ще бъде актуална за всички мислещи хора по света, а на някой негови места е вече начин на живот). Кои са те ли?

Разучете историята на тези летящи холандци и помислете какво ни пречи да създаваме такава мода и у нас? Как можем да преодолеем тези пречки и въобще – имаме ли нужда да създаваме решения за проблема с отпадъците или можем спокойно да си живеем сред боклуци?

Тези часове са предвидени за работа с английски език, така че включете ги в работата по предмета и съчетайте ученето с продуктовия дизайн на утрешния ден (тема , която скоро ще бъде актуална за всички мислещи хора по света, а на някой негови места е вече начин на живот). Кои са те ли?

Какво можете да научите от интернет страницата на тези суперкрасиви и още толкова необичайни … осветителни тела. Разучете историята на тези млади датски дизайнери и помислете какво ни пречи да създаваме такава мода и у нас? Как можем да преодолеем тези пречки и въобще – имаме ли нужда да създаваме решения за проблема с отпадъците или можем спокойно да си живеем сред боклуци?

Тези часове са предвидени за работа с английски език, така че включете ги в работата по предмета и съчетайте ученето с продуктовия дизайн на утрешния ден (тема , която скоро ще бъде актуална за всички мислещи хора по света, а на някой негови места е вече начин на живот). Кои са те ли?

Какво можете да научите от интернет страницата на тези суперкачествени джинси от страната на тоблерона и банките? Разучете историята на тези млади швейцарци и помислете какво ни пречи да създаваме такава мода и у нас? Как можем да преодолеем тези пречки и въобще – имаме ли нужда да създаваме решения за проблема с отпадъците или можем спокойно да си живеем сред боклуци?

Тези часове са предвидени за работа с английски език, така че включете ги в работата по предмета и съчетайте ученето с продуктовия дизайн на утрешния ден (тема , която скоро ще бъде актуална за всички мислещи хора по света, а на някой негови места е вече начин на живот). Кои са те ли?

Какво можете да научите от интернет страницата на тези храни и хора от земята на родната ни България? Разучете историята на тези млади сънародници и помислете какво ни пречи да създаваме повече такива примери у нас? Как можем да преодолеем тези пречки и въобще – имаме ли нужда да създаваме решения за проблема с нискокачествените храни или можем спокойно да си живеем сред търговци на промишлено произведени и натъпкани с консерванти, оцветители, лабораторни ензими храни?

Една история за изграждане на независима жизнена среда. Нека бъдем вдъхновени и нека бузите ни руменеят, а коремите ни пеят.

Copyright © 2016 - 2024 Gee Project | Proudly powered by WordPress