Моля изберете заглавието, за да видите цялото съобщение.

Уважаеми читатели,

Още един продукт от работата ни по “Зелени предприемачи Европа” е завършен.

На вашето внимание можем да представим обучителната програма за учители, която разработихме, като инструмент в помощ на гимназиланите преподаватели, решили да разнообразят педагогическите похвати, чрез използване подходите на проектно базираното обучение.

За повече подробности, моля посетете секцията УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ.

На добър час, образование!

Copyright © 2016 - 2022 Gee Project | Proudly powered by WordPress