Моля изберете заглавието, за да видите цялото съобщение.

Вие четете първите няколко реда, с които започва създаването на съдържанието на виртуалното пространство, което посвещаваме на проекта ни “Зелени предприемачи Европа”.  За краткост ще го наричам “Зелени предприемачи”. И пространството, и проекта, и неговите продукти. Най-конкретният, от които е помагало за извънкласни дейности, които засягат предметите география и икономика, биология и химия, философия и предприемачество, и което е насочено към ученици от 8 кл. до 12 кл. в цялото разнообразие от учебни планове и програми.

Ние вярваме, че помагалото “Зелени предприемачи” дава на съвременните млади хора необходимата подготовка за поемане на отговорност за житейския избор, който правят или им предстои да направят.

Ние също така вярваме, че поемането на отговорност за обкръжаващата ни среда, за това кои сме и какво правим, ще ни помогне да открием възможностите за личностна и професионална реализация. Позитивната нагласа при ангажиране с дейности и начинания също е фактор, който определя това, което ние наричаме “зелено предприемачество”.

Ние все още вярваме, че младите хора в държавата ни носят онази искра и онзи плам, които са прославяли народа ни и вдъхновили света. Че младите хора ще реализират творческия си и интелектуален потенциал, ако създадем подходящата педагогическа среда, ако ги попитаме от какви знания и умения се нуждаят, за да осмислят времето си в училище и спрямо бъдещите си потребности, и ако им ги осигурим.

Ако и вие вярвате, то това пространство ще бъде уютен източник на информация и място за споделяне на идеи.

На добър час, образование!

Copyright © 2016 - 2020 Gee Project | Proudly powered by WordPress